Copyright © Vilhelm Kjelsvik 2007-2019 Org. nr. 991 170 359  
S

 

Smått er flott 

                               Small is beautiful 

                                                   

                                                                Simple living, high thinking...

                                                                                    

Nyheter

• Landskapsparker i Bardu?
Turisme er satsingsområde over hele landet, også i Bardu. Men er naturgrunnlaget i Bardu konkurransedyktig? Les mer om landskapsparker her! og bygdeforskning her.

• Kulturlandskap: Bevaring og utvikling av kulturlandskap i landbruket er tema for flere offentlige instanser. Les mer her!

• Landbruksministeren: Les hva landbruksdepartementet mener om landskapsparker her.

 

”Smått er flott / Small is beautiful" er navnet på mitt nyregistrerte enkeltmannsforetak. Jeg ønsker å sette fokus på natur- og kulturlandskapets betydning for en vellykket satsing på turisme. Trender i tiden viser at stadig flere er kjøpere av opplevelser og tjenester knyttet til det urørte og upåvirkede i naturlandskapet, og det autentiske innenfor kulturlandskapet. Geoturisme og økoturisme er begreper som det er all grunn til å gjøre seg kjent med. Les om geoturisme her og om økoturisme her.

 

Landskapsparker er under utvikling i Hordaland. Les den nyeste folderen som beskriver hva en landskapspark innebærer her.

 

Jeg vil gjennom deltagelse i lokalpolitikken i Bardu kommune arbeide politisk mot politikere og planleggere i kommunen, og tilby konsulentjenester og andre mer praktiske tjenester innenfor natur- og kulturlandskapspleie/skjøtsel til grunneiere og andre som vil satse på små eller mellomstore turistbedrifter som tilleggsnæring.

 

Mitt foretak er ikke etablert først og fremst som en økonomisk bedrift, men heller som et supplement til mer vanlig politisk påvirkning. Hvis foretaket gir økonomisk gevinst er det ingen ulempe…

 

Navnet på foretaket henspiller på at det ikke er størrelsen som er viktigst, men retningen, og at summen av mange små skritt i samordnet retning fører til målet…

 

Denne nettsiden vil være mitt talerør ut mot verden både lokalt og globalt. Jeg vil gjennom eksempler og henvisninger til andre som har liknende tanker gjøre det enklere å se mulighetene som hver enkelt har på sin eiendom eller i sitt nærmiljø.

 

Nettsiden vil etter hvert bli en innfallsport til nye ideer og muligheter for både enkeltpersoner og offentlige organer i kommunene ved å samle kunnskap og erfaring på ett sted.

 

Lykke til med din satsing på geoturisme og økoturisme!

 

Vilhelm Kjelsvik

Nordhusveien 335

N-9360 Bardu  

Epost: vilhelm@kjelsvik.no                                                                      

 

 

 Bergveronika (veronica fruticans)

 

Bergveronika er kommuneblomst i Bardu. Den vokser i sydvendte skrenter og på berghyller i kalksteinsområdene, og blomstrer i juli – august. Den er vanlig, men likevel sjelden å finne. Den er et symbol på Bardus fjellnatur, og at det er viktig å ha noe å strekke seg etter. Elementer i blomsten er brukt i Bardu kommunes nye grafiske profil.

 

Smått er flott/Bardufoto

Panblogg

 

Websidene vises best ved bruk av Internet Explorer som nettleser.

 

Sist oppdatert 24. juni 2018

 

 


Roses from Kyrgyzstan......as greeting for friends in Bishkek... 

Фор Гулсайра

фром Скорпйо...

 

 

 

 

Photos from Bardu

May 2nd 2009

 

 

Photos from Bardu

Ice fishing March 22nd 2009

 

 

Photos from Bardu

March 29th 2009